Reklamacje dot. umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku

REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego www.planetadom,pl są fabrycznie nowe i pochodzą od renomowanych producentów

2. Podstawa prawna reklamacji z tytułu rękojmi - dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku - to Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U nr 16 poz.93 z późn.zmianami) oraz inne powszechnie obowiazujące przepisy prawa

3. Sprzedający odpowiada przed Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

  • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć 
  • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę 
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia 
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

  • jest własnością osoby trzeciej 
  • jest obciążony prawem osoby trzeciej 
  • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego orga

4. Terminy 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi 2 lata od chwili wydania rzeczy Kupującemu. 

Przez 1 rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży

5. Uprawnienia Klienta :

W sytuacji wystąpienia wady towaru i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji  Klient może do sprzedawcy złożyć reklamację (na druku reklamacji - wypełniony druk przesłać na e-mail biuro@planetadom.pl ) z tytułu rękojmi i żądać jednego z czterech działań :

- wymiany towaru na nowy ( wymiana  towaru  możliwa w najszybszym możliwym czasie- w przypadku towaru na zamówienie z fabryki będzie to standardowy czas potrzebny na sprowadzenie nowego wolnego od wad towaru)

- naprawy towaru ( jw.) 

 - obniżenia ceny ( w ciagu siedmiu dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji)

- odstąpienia od umowy ( o ile wada jest istotna)

5. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji 

 

6.  W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności 

 

- Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5563 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

do pobrania 

druk reklamacji 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl