Regulamin - ważny do 31.12.2022

Regulamin sklepu planetadom.pl

 

 

 

Właścicielem sklepu internetowego www.planetadom.pl jest Broda Pro-Art Tomasz Pawlak

Kozice 18, 59-223 Krotoszyce

REGON 390765252

NIP 6911484307

 

tel. 607031569 e-mail biuro@planetadom.pl

 

 

konto:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 66 1050 1748 1000 0097 5532 1578

 

 Definicje :

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.planetadom.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.planetadom.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie podane ceny są wyrażone w walucie złoty polski i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT)
 2. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu są fabrycznie nowe , w pierwszym gatunku
 3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje i cechy produktów z materiałów przez nich publikowanych
 4. Znajdujące się na stronie www.planetadom.pl fotografie produktów, znaki towarowe, aranżacje, logotypy i nazwy firm są ich wyłączną własności a użyte zostały jedynie w celach informacyjnych
 5. Informacje o towarach podanych na stronach internetowych sklepu w szczególności ich opisy ,parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

Zamówienia 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Planetadom.pl może złożyć każda osoba pełnoletnia.
 2. Aby złożyć zamówienie poprzez stronę sklepu Planetadom.pl nie ma konieczności rejestrowania się. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto ( klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów którzy takiego konta nie posiadają. Wówczas wystarczy wypełnienie prawidłowo danych w formularzu podczas składania zamówienia.
 3. Sklep może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia jeśli między innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można się skontaktować z Klientem oraz jeśli Klient nie potwierdzi chęci zakupu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie w sklepie internetowych Planetadom.pl można złożyć korzystając z formularza na stronie sklepu, jak również wysyłając je na adres e-mailowy biuro@planetadom.pl w obu przypadkach Klientów składających zamówienie obowiązuje niniejszy regulamin oraz zapoznanie się z polityką prywatności naszego sklepu
 5. Sklep Planetadom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich wysokość jeśli wymaga indywidualnego uzgodnienia zostanie podana  przy potwierdzeniu przez sklep zamówienia. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po uzgodnieniach kosztów dostawy i terminu dostępności towaru i opłaceniu zamówienia ustaloną w drugim e-mailu wysyłanym przez sklep kwotą przez Klienta. 

 Płatności

 1. Towar jest wysyłany do klienta po zaksięgowaniu należności za towar oraz koszt dostawy na konto sklepu
 2. Za zakupy w sklepie internetowym Planetadom.pl można płacić:

- przelewem bankowym  

   Bank ING Bank Śląski S.A.

   na konto nr 66 1050 1748 1000 0097 5532 1578

- opcja za pobraniem

    dodatkowa opłata 30 zł są to koszty manipulacyjne za usługę pobrania naliczane przez kuriera (maksymalna wartość pobrania to 4000 zł )

- Płatności online - szybki przelew  - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A


 

3.Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadkach kiedy zamówione towary są produktami  sprowadzanymi na specjalne  zamówienie z fabryk wymagającymi     dłuższego czasu oczekiwania, Klient zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia na poczet     realizacji ww. zamówienia.

Zaliczka na poczet realizacji zamówień towarów z fabryki obowiązuje także w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem 

Wysyłka i płatność

 1. Koszt dostawy jest wyliczany w momencie składania zamówienia i obejmuje dostarczenie przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski. Nie obejmuje natomiast wniesienia towaru do mieszkania, domu czy biura.
 2. Koszt dostawy jest wyliczany indywidualnie dla każdego klienta podczas potwierdzenia zamówienia przez dział handlowy. Koszt towarów dużych gabarytowo np. wanny, kabiny wyliczany jest indywidualnie dla danego towaru
 3. Klient powinien dostosować się do ustaleń z Kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub zapewnić jej odbiór przez osobę upoważnioną, po uprzednim kontakcie ze sklepem Planetadom.pl

Ważne!! Prosimy podawać adresy dostawy do miejsc gdzie jest osoba, która może odebrać towar!!! Kurierzy dostarczają przesyłki najczęściej w godz. 9-16. Kurier nie wnosi towaru do mieszkania , biura, czy domu.

 1. Towar wysłany z magazynu może zostać dostarczony na drugi dzień od wysyłki  lub na kolejny co wynika z umów zawartych ze spedycją 
 2. W przypadku gdy Klient będzie żądał zmiany adresu dostawy w trakcie realizowania wysyłki towaru zostaną naliczone dodatkowe koszty dostawy ( ponowna wysyłka ) - towar zostanie dostarczony po uiszczeniu dodatkowej opłaty 
 3. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta w danym dniu wynikającej z winy Klienta - naliczane są dodatkowe opłaty za magazynowanie towaru u Spedytora - towar zostanie dostarczony po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
 4. Wszelkie uwagi co do preferowanej daty wysyłki i dodatkowych uzgodnień dot. dostawy powinny być zawarte w uwagach zamówienia lub przekazane do działu handlowego przed wysyłką towaru 

 

Zwroty 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r ( Dz.U. 2014r poz.827 ze zm.) Klient , który zawarł umowę na odległość jako konsument ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Zwrot towaru następuje na koszt Klienta na podany przez nas adres magazynu ( więcej informacji)

 • od 1 stycznia 2021 roku zwrotu mogą dokonać  Konsumenci - osoby fizyczne oraz Przedsiębiorcy mający prawa Konsumentów
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli Broda Pro-Art Tomasz Pawlak Kozice 18 59-223 Krotoszyce e-mail biuro@planetadom.pl lub tel.607031569 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia . Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Proszę odesłać towar pod adres który przekażemy w e-mailu potwierdzającym przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Odpowiadają Państwo  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykracząjący poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu
 7. Zwracany towar należy należycie opakować tak by dotarł nieuszkodzony.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży świadczeń  o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (sprzedaż na indywidualne zamówienie). 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Reklamacje 

 1. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego www.planetadom,pl są fabrycznie nowe i pochodzą od renomowanych producentów, są w I gatunku 
 2. Podstawa prawna reklamacji z tytułu rękojmi - dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku - to Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U nr 16 poz.93 z późn. zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 3. Sprzedający odpowiada przed Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi 2 lata od chwili wydania rzeczy Kupującemu. Przez 1 rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
 5. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta-przedsiębiorcy z wyjątkiem art.558 §1 zdanie dru-gie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną zjej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W sytuacji wystąpienia wady towaru Klient może do sprzedawcy złożyć reklamację wysyłając ją na adres biuro@planetadom.pl z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań :

- wymiany towaru na nowy ( wymiana towaru możliwa w najszybszym możliwym czasie- w przypadku towaru na zamówienie z fabryki będzie to standardowy czas potrzebny na sprowadzenie nowego wolnego od wad towaru)

- naprawy towaru ( jw.)

- obniżenia ceny ( w ciagu siedmiu dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji)

- odstąpienia od umowy ( o ile wada jest istotna)

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji
 2. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 3. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

 - Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 563 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy owadzie,a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.§2.Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Faktury

 

Każda sprzedaż jest udokumentowana fakturą sprzedaży - faktury wysyłamy pocztą tradycyjną lub e-mailem na życzenie Klienta

 

Polityka prywatności 

Administratorem strony sklepu www.planetadom.pl jest Tomasz Pawlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Broda Pro-Art Tomasz Pawlak z siedzibą w Kozicach 18, 59-223 Krotoszyce NIP 6911484307

Zwana dalej Administratorem

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z naszym sklepem pisząc pod adres : biuro@planetadom.pl

Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Podanie danych osobowych przez Klientów jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną - realizacja zamówienia

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym sklepie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych , w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– Twoja zgoda wyrażona w sklepie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności sklepu dostępnej pod adresem: https://www.planetadom.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3

Wymagania techniczne

Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866

 

 

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie planetadom.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

 • DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy planetadom.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.planetadom.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Broda Pro-Art , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6911484307 , nr REGON, Kozice 18, 59-223 Krotoszyce

 

 •  KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Kozice 18, 59-223 Krotoszyce
 2. Adres e-mail: biuro@planetadom.pl
 3. Telefon: 607031569
 •  WYMOGI TECHNICZNE     Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest
 1. Aktywne konto e-mail
 2.  Urządzenie z dostępem do Internetu
 3. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies 
 4. KONTO
 5. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 6. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 7. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 8. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 9. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 10. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@planetadom.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@planetadom.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. .
  3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 

 1. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 •  DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem https://www.planetadom.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3
 •  ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@planetadom.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 

 

.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl