Regulamin (do 24.12.2014 r)

Regulamin obowiązuje do umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku 

& Postanowienia wstępne

Właścicielem sklepu internetowego Planetadom.pl jest:

Firma Handlowo-Usługowa Planeta-Dom Katarzyna Pawlak ul. Chojnowska 147 , 59-220 Legnica ,

wpisana do rejestru przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 32399

NIP 691-130-86-16 REGON 02130947

konto:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 44 1050 1748 1000 0090 7499 4626

Miejsce siedziby firmy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

& Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

4. Znajdujące się na stronie Planetadom.pl znaki towarowe, fotografie produktów, aranżacje, logotypy i nazwy firm są ich wyłączną własnością, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

5. Sklep Planetadom.pl dokłada wszelkich starań by publikowane dane techniczne i opisy pochodzące ze stron internetowych producentów nie zawierały braków lub błędów.

& Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym Planetadom.pl może złożyć każda osoba pełnoletnia.

2. Aby złożyć zamówienie poprzez stronę sklepu Planetadom.pl nie ma konieczności rejestrowania się. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto ( klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów którzy takiego konta nie posiadają. Wówczas wystarczy wypełnienie prawidłowo danych w formularzu podczas składania zamówienia.

3. Sklep może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia jeśli między innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można się skontaktować z klientem oraz jeśli klient nie potwierdzi chęci zakupu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

4. Zamówienie w sklepie internetowych Planetadom.pl można złożyć korzystając z formularza na stronie sklepu, jak również wysyłając je na adres e-mailowy biuro@planetadom.pl. 

5. Sklep Planetadom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich wysokość podana zostaje przy potwierdzeniu przez sklep zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

7. Po złożeniu zamówienia, istnieje możliwość jego anulowania poprzez złożenie oświadczenia o jego anulacji na piśmie wysyłając wiadomość e-mail oraz powiadomieniu nas telefonicznie pod numerami wskazanymi w zakładce kontakt. Wszelkie zmiany w zamówieniu, które uzyskało status „w trakcie realizacji" mogą zostać wprowadzone bądź zamówienie może zostać anulowane do 24 godzin od momentu uzyskania tego statusu.

& Zwroty

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni ( formularz zwrotu)

2. Termin dzisięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy.

3. Jeśli strony nie umówiły się inaczej na podst.art. 10 pkt. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach :

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

3. Sklep nie dopuszcza częściowych zwrotów towaru ( np. było zamówionych 20 listew a Klient chce oddać 5 )

& Wysyłka i płatność

1. Koszt dostawy jest wyliczany w momencie składania zamówienia i obejmuje dostarczenie przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski. Nie obejmuje natomiast wniesienia towaru do mieszkania, domu czy biura.

2. Koszt dostawy jest wyliczany indywidualnie dla każdego klienta podczas potwierdzenia zamówienia przez dział handlowy. Koszt towarów dużych gabarytowo np. wanny, kabiny wyliczany jest indywidualnie dla danego towaru

3. Klient powinien dostosować się do ustaleń z Kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub zapewnić jej odbiór przez osobę upoważnioną, po uprzednim kontakcie ze sklepem Planetadom.pl

Ważne!! Prosimy podawać adresy dostawy do miejsc gdzie jest osoba, która może odebrać towar!!! Kurierzy dostarczają przesyłki najczęściej w godz. 9-16. Kurier nie wnosi towaru do mieszkania , biura, czy domu.

& Płatności 

1. Towar jest wysyłany do klienta po zaksiegowaniu należności za towar oraz koszt dostawy na konto sklepu,

2. Za zakupy w sklepie internetowym Planetadom.pl można płacić:

- przelewem bankowym ( na konto nr 44 1050 1748 1000 0090 7499 4626 )

- opcja za pobraniem - dodatkowa opłata 30 zł są to koszty manipulacyjne za usługę pobrania naliczane przez kuriera (maksymalna wartość pobrania to 4000 zł)

6. W niektórych przypadkach tj. produkty na zamówienie, wymagąjące dłuższego czasu oczekiwania, Klient zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia na poczet realizacji ww. zamówienia.

& Gwarancje i Reklamacje

1. Każdy oferowany przez sklep Planetadom.pl towar posiada gwarancyjną producenta.

2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu czyli faktura VAT.

3. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

4. Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu jest ona również ważna z dowodem zakupu.

5. Klient po dostawie towaru powinien  sprawdzić  stan przesyłki (ew. uszkodzenia) i zgodność jej zawartości z dokumentem przewozowym. Wszelkie widoczne zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki powinny być opisane na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem. Uszkodzenia wewnątrz przesyłki należy zgłaszać niezwłocznie do obsługi sklepu . Prosimy wysłać e-mailem zdjęcia uszkodzonego towaru .

9. W przypadku towarów dostarczonych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie zostały uderzone, a opakowanie nie posiada zewnętrznych uszkodzeń

10. Przed montażem, należy dokonać oględzin zakupionego towaru, sprawdzić kompletność opakowań ich jakość oraz w przypadku płytek odcień, wymiar i rysunek strony licej. Po zamontowaniu reklamacje odnośnie w/w pozycji nie będą uwzględniane.

11. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.

15. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych ( formularz reklamacji)

16. W przypadku uznania reklamacji, Sklep  dostarczy Klientowi  naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

& Faktury

1. Każda transakcja jest udokumentowana fakturą Vat
2. Dowód zakupu (faktura VAT) wysyłana jest drogą elektroniczną lub pocztą (na życzenie klienta) z datą do 7 dni od momentu realizacji zamówienia.

& Polityka prywatności

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie tych danych w celu realizacji umowy. 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

& Uwagi końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie konsumentów stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie przedsiębiorców stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

4. Sprawy sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu oraz wykonywania zawartych umów między sklepem a Klientami rozpatruje Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl