Regulamin do 20.05.2018

Postanowienia wstępne

 Regulamin ważny od 24.12.2014

Właścicielem sklepu internetowego www.planetadom.pl jest Firma Handlowo-Usługowa Planeta-Dom Katarzyna Pawlak

Warmątowice Sienkiewiczowskie 36 59-223 Krotoszyce

wpisana do rejestru przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 32399

REGON 02130947

NIP 6911308616

 

tel. 535707575 lub 607031569 e-mail biuro@planetaom.pl lub info@planetadom.pl

 

konto:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 44 1050 1748 1000 0090 7499 4626

 

 

Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny są wyrażone w walucie złoty polski i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT)

2. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu są fabrycznie nowe , w pierwszym gatunku

3. Oferowane przez nas produkty poczhodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje i cechy produktów z materiałów przez nich publikowanych

4. Znajdujące się na stronie www.planetadom.pl fotografie produktów, znaki towarowe, aranżacje, logotypy i nazwy firm są ich wyłączną własności a użyte zostały jedynie w celach informacyjnych

 5. Informacje o towarach podanych na stronach internetowych sklepu w szczególności ich opisy ,parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC

 

Zamówienia 

1. Zamówienia w sklepie internetowym Planetadom.pl może złożyć każda osoba pełnoletnia.

2. Aby złożyć zamówienie poprzez stronę sklepu Planetadom.pl nie ma konieczności rejestrowania się. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto ( klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów którzy takiego konta nie posiadają. Wówczas wystarczy wypełnienie prawidłowo danych w formularzu podczas składania zamówienia.

3. Sklep może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia jeśli między innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można się skontaktować z klientem oraz jeśli klient nie potwierdzi chęci zakupu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

4. Zamówienie w sklepie internetowych Planetadom.pl można złożyć korzystając z formularza na stronie sklepu, jak również wysyłając je na adres e-mailowy biuro@planetadom.pl w obu przypadkach Klientów składających zamówienie obowiazuje niniejszy regulamin 

5. Sklep Planetadom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich wysokość jeśli wymaga indywidulanego uzgodnienia zostanie podana  przy potwierdzeniu przez sklep zamówienia. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po uzgodnieniach kosztów dostawy i terminu dostępności towaru i opłaceniu zamówienia ustaloną w drugim e-mailu wysyłanym przez sklep kwotą przez Klienta. 

 Płatności

1. Towar jest wysyłany do klienta po zaksięgowaniu należności za towar oraz koszt dostawy na konto sklepu

2. Za zakupy w sklepie internetowym Planetadom.pl można płacić:

- przelewem bankowym  

   Bank ING Bank Śląski S.A.

   na konto nr 44 1050 1748 1000 0090 7499 4626

- opcja za pobraniem

    dodatkowa opłata 30 zł są to koszty manipulacyjne za usługę pobrania naliczane przez kuriera (maksymalna wartość               pobrania to 4000 zł )

3. W przypadkach kiedy zamówione towary są produktami  sprowadzanymi na specjalne  zamówienie z fabryk wymagającymi     dłuższego czasu oczekiwania, Klient zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia na poczet     realizacji ww. zamówienia.

Zaliczka na poczet realizacji zamówień towarów z fabryki obowiązuje także w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem 

Wysyłka i płatność

1. Koszt dostawy jest wyliczany w momencie składania zamówienia i obejmuje dostarczenie przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski. Nie obejmuje natomiast wniesienia towaru do mieszkania, domu czy biura.

2. Koszt dostawy jest wyliczany indywidualnie dla każdego klienta podczas potwierdzenia zamówienia przez dział handlowy. Koszt towarów dużych gabarytowo np. wanny, kabiny wyliczany jest indywidualnie dla danego towaru

3. Klient powinien dostosować się do ustaleń z Kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub zapewnić jej odbiór przez osobę upoważnioną, po uprzednim kontakcie ze sklepem Planetadom.pl

Ważne!! Prosimy podawać adresy dostawy do miejsc gdzie jest osoba, która może odebrać towar!!! Kurierzy dostarczają przesyłki najczęściej w godz. 9-16. Kurier nie wnosi towaru do mieszkania , biura, czy domu.

4. Towar wysłany z magazynu może zostać dostarczony na drugi dzień od wysyłki  lub na kolejny co wynika z umów zawartych ze spedycją 

5. W przypadku gdy Klient będzie żądał zmiany adresu dostawy w trakcie realizowania wysyłki towaru zostaną naliczone dodatkowe koszty dostawy ( ponowna wysyłka ) - towar zostanie dostarczony po uiszczeniu dodatkowej opłaty 

6. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta w danym dniu wynikającej z winy Klienta - naliczane są dodatkowe opłaty za magazynowanie towaru u Spedytora - towar zostanie dostarczony po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

7. Wszelkie uwagi co do preferowanej daty wysyłki i dodatkowych uzgodnień dot. dostawy powinny być zawarte w uwagach zamówienia lub przekazane do działu handlowego przed wysyłką towaru 

 

Zwroty

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r ( Dz.U. 2014r poz.827 ze zm.) Klient , kóry zawarł umowę na odległość jako konsument ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Zwrot towaru następuje na koszt Klienta na podany przez nas adres magazynu. 

  • zwrotu mogą dokonać jedynie konsumenci (nie dotyczy firm)

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli FHU Planeta-Dom Katarzyna Pawlak Warmątowice Sienkiewiczowskie 36 59-223 Krotoszyce e-mail biuro@planetadom.pl lub info@planetadom.pl tel. 535707575  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia . Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Proszę odesłać towar pod adres który przekażemy w e-mailu potwierdzającym przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Odpowiadają Państwo  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykracząjący poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu

8. Zwracany towar należy należycie opakować tak by dotarł nieuszkodzony.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży świadczeń  o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (sprzedaż na indywidualne zamówienie). 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Reklamacje 

1. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego www.planetadom,pl są fabrycznie nowe i pochodzą od renomowanych producentów, są w I gatunku 

2. Podstawa prawna reklamacji z tytułu rękojmi - dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku - to Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U nr 16 poz.93 z późn.zmianami) oraz inne powszechnie obowiazujące przepisy prawa

3. Sprzedający odpowiada przed Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi 2 lata od chwili wydania rzeczy Kupującemu. Przez 1 rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

5. W sytuacji wystąpienia wady towaru Klient może do sprzedawcy złożyć reklamację (na druku reklamacji - wypełniony druk przesłać na e-mail biuro@planetadom.pl ) z tytułu rękojmi i żądać jednego z czterech działań :

- wymiany towaru na nowy ( wymiana towaru możliwa w najszybszym możliwym czasie- w przypadku towaru na zamówienie z fabryki będzie to standardowy czas potrzebny na sprowadzenie nowego wolnego od wad towaru)

- naprawy towaru ( jw.)

- obniżenia ceny ( w ciagu siedmiu dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji)

- odstąpienia od umowy ( o ile wada jest istotna)

6. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji

7. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 8. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

 - Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5563 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Faktury

 
Każda sprzedaż jest udokumentowana fakturą sprzedaży - faktury wysyłamy pocztą tradycyjną lub e-mailem na życzenie Klienta
 
Polityka prywatności 
 
 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
Postanowienia końcowe
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl