Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności sklepu www.planetadom.pl

Informujemy że Administratorem strony sklepu www.planetadom.pl jest Tomasz Pawlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Broda Pro-Art Tomasz Pawlak z siedzibą w Kozicach 18, 59-223 Krotoszyce NIP 6911484307 Regon 390765252  

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z naszym sklepem pisząc pod adres :

biuro@planetadom.pl

 

 

 

 

 

* Do jakich celów wykorzystujemy dane 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).


Dane zbierane podczas rejestracji

Każdy potencjalny klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez nasz sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie są pobierane żadne dane.

Jeśli zdecydujesz się na zakup towaru w naszym sklepie, możesz wskazać opcję założenia konta użytkownika, na którym będziesz mógł w przyszłości obserwować losy swojego zamówienia, przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów, oraz przeglądać swoją przechowalnie. W tym celu poprosimy Cię o podanie adresu e-mail i hasła, które będziesz wykorzystywać przy opcji logowania. 

Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Masz również możliwość przejścia do dalszej realizacji zamówienia bez konieczności rejestracji konta w sklepie.

 

Dane uzupełniane podczas składania zamówienia

Jeśli zdecydujesz się złożyć zamówienie w naszym sklepie, na stronie koszyka poprosimy Cię o podanie danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, e- mail, adres dostawy. Wszystkie powyższe elementy są potrzebne do zawarcia sprawnej transakcji zakupu - abyśmy mogli potwierdzić realizację zamówienia, poinformować Cię o ewentualnych opóźnieniach i dostarczyć wybrane produkty pod wskazany adres. Możesz również poprosić o wystawienie faktury VAT, w tym przypadku poprosimy dodatkowo o podanie: numeru NIP, nazwy firmy oraz adresu siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - o podanie adresu zamieszkania.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze nasz sklep Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy sklepu

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

 

* Bezpieczeństwo

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale też niezbędne, by założyć konto, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, skontaktować się z nami, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Gwarantujmy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

*Komu przekazujemy dane by realizować zamówienie

Aby realizować zamówienia współpracujemy z innymi podmiotami które wspierają naszą działalność a co za tym idzie powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Dostawcom naszego sklepu – nazwisko , imię , adres wysyłki i telefon kontaktowy w celu realizacji wysyłki z magazynów naszych dystrybutorów
 2. Hosting - Dreamcommerce S.A dane są przechowywane na serwerze
 3. Biuro Rachunkowe w Legnicy – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
 4. Firmom kurierskim tj.
  1. Operatorowi DPD sp. z o.o. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;
  2. Operatorowi Schenker sp. z o.o. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;
  3. Operatorowi PEKAES S.A. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;
  4. Operatorowi JAS-FBG S.A. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;
  5. Operatorowi DHL - Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres
  6. Operatorowi UPS – przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres
  7. Operatorowi Poczta Polska Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres
  8. Operator Geis - spedycja - przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia , dane do wysyłki

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

*Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 *Twoje uprawnienia: 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych  (do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
 6. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze naszym sklepem  biuro@planetadom.pl  Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora Twoich danych . Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

* Dane zbierane automatycznie

Jest możliwe, że system sprzedaży podczas odwiedzania naszej strony pobierze i zarejestruje następujące informacje: numer IP twojego komputera, typ używanej przeglądarki, nazwę domeny, rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie znane systemy internetowe do badania statystyk odwiedziń stron internetowych (np. Google Analytics, itp.)

 

* Dane kontaktowe,  które są zachowywane

Kiedy zwracasz się do naszego sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji Twojego zamówienia, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazujesz nam swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Wszystkie te dane są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z Tobą, w celu udzielenia wyczerpujących informacji odnośnie interesującego Cię tematu, związanego z naszą działalnością . Informacje uzyskane w ten sposób nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Cookies 

 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym : 
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  2. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 • marketingowym : 
  1. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ ,http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  2. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
  3. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388
  4. Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy  opierając się na  prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu produktów lub usług. 

   W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w witrynie www.planetadom.pl  posługujemy się  Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

   Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają  na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte  w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatnoścFacebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

3.3. Certyfikat SSL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl